Bingo pokladna hs

Uzemnenie je najdôležitejším prvkom všetkých elektrík. Každý si myslí, že v uzemňovacích vodičoch nie je žiadne napätie a že by nemali byť vystavené elektrickému prúdu, ale je to úplne iné .... Vo všetkých domoch alebo samotných sú stovky metrov uzemňovacích vodičov, ale na aký účel sú dobré? Je to preto, že zásuvka je uzemnená, že nenesie elektrinu, keď k nej nie je pripojené nič? Ako môžete uzemniť celú elektrickú inštaláciu? Ak plánujete poznať odpovede na svoj najnovší výskum, prečítajte si tento príspevok až do konca.

Čo ukazuje, že elektrická inštalácia je uzemnená? Elektrickú odpoveď nájdete v samotnej otázke a my ju správne vysvetlíme, ako vieme. Teraz v ktoromkoľvek dome, kde sú zásuvky, sa okrem fázových a neutrálnych vodičov uskutočňujú aj uzemňovacie drôty. V žiadnom prípade netvoria polohu jednotlivých zariadení. Sú to rovnaké ochranné vodiče, ktoré sú zvyčajne v súkromnom rozvádzači, a odtiaľ sú vedené k kovovému prvku, ktorý je ľahko spojený so zemou. Aký je účel uzemnenia? Ako sme už uviedli, uzemnenie je, samozrejme, ochranným kľúčom, ktorý možno v mnohých inštaláciách používať mnoho rokov. Ďalším dôvodom pre uzemnenie je pracovný faktor, pretože vďaka nemu všetky zariadenia, ktoré považujú za vhodné v priestoroch, fungujú dobre. Ak chcete získať tieto typy vodičov, musíte myslieť na rôzne značky. Najjednoduchšie je PE - ochranný vodič, ktorý používa žlto-zelenú farbu a PEN, čo je neutrálny vodič, ktorý má ochrannú funkciu. Proces tiež obsahuje modrú farbu. Aj zásuvky, ktoré nemajú uzemňovací kolík, majú určitú ochranu proti úrazu elektrickým prúdom. Takéto zástrčky majú zvyčajne označenie (dve prekrývajúce sa štvorce, čo znamená, že nemusia byť uzemnené.