Detske oblecenie

Skutočné nebezpečenstvo výbuchu sa prejaví v prípade poprášenia vzduchu inými druhmi prachu. Môžu byť preto dreveného pôvodu, jemného uhoľného prachu alebo práškových farieb. V dôsledku vysokej koncentrácie jemných zŕn prachu rôzneho pôvodu môže dôjsť k výbuchu. Zapáliť, že žijete v dôsledku otvoreného ohňa, elektrických iskier, elektrostatických prúdov alebo rovnakých komponentov stroja, ktoré sú ohrievané na vysoké teploty.

Aby sa minimalizovalo riziko výbuchu a výbuchu, sú potrebné zariadenia na odsávanie prachu, pričom najvyššiu účinnosť systému na odstraňovanie prachu zabezpečujú lokálne pobyty, ktoré môžu mať podobu samonosných ramien, odkvapov alebo odkvapov, ktoré sú umiestnené v blízkosti zdroja emisií znečisťujúcich látok. Každý prachový klaster by mal byť pravidelne odstraňovaný tak, aby sa nemohol pohybovať a znovu odprášiť. Je tiež potrebné pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach.

Zariadenia na odsávanie prachu sa musia zhodovať s informáciami atex. Ventilátory a filtre sú v súlade s platnými normami. Inštalácia atex (atex inštalácia v základnom prevedení je zostavená z výbušných panelov, ktoré obsahujú filter odolný voči výbuchu. Filtre môžu byť jednorazové alebo môžu byť opakovane použiteľné.Jemnozrnná explózia spôsobí roztrhnutie membrány a vznik výbušných plynov do atmosféry takým spôsobom, že nedochádza k poškodeniu filtra.

Voliteľným zariadením pre systémy odsávania prachu môžu byť iskry alebo nové systémy na hasenie iskier v prostredí zariadení používajúcich oxid uhličitý. Spätné klapky by mali byť umiestnené na ventilačných kanáloch dodávaných do filtra. Účelom klapiek je zabrániť šíreniu plameňa vnútri zariadenia.