Informacne materialy o nebezpecenstve vybuchu a poziaru

Vzhľadom na nedávnu skutočnosť, že v regiónoch Európskej únie platili nové bezpečnostné nariadenia, sa rozhodlo o harmonizácii nariadení. Boli zavedené požiadavky ATEX, o ktorých sa hovorí v úspechu potenciálne výbušných oblastí a zariadení pre prax v moderných oblastiach. Účelom týchto železníc je výrazne znížiť alebo vylúčiť riziko, ktoré je spojené s použitím výsledkov na povrchoch, kde môže byť riziko výbuchu, to znamená v zónach EX.

Požiadavky EX alebo konkrétnejšie smernica definujú požiadavky, ktoré musí produkt spĺňať a ktoré sú určené na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére. Hlavným účelom tejto metódy je štandardizácia postupov dodržiavania súladu zariadení a ochranných štýlov v týchto potenciálne výbušných oblastiach a zaručenie priameho smerovania v Európskej únii.Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky elektrické a neelektrické zariadenia a ochranné systémy, ktoré sa zachytia v potenciálne výbušných oblastiach. Požiadavky ATEX platia aj pre bezpečnostné, kontrolné a opravné zariadenia, ktoré sa budú používať mimo nebezpečných priestorov. Nemusia mať nezávislé funkcie, ale prispievajú k bezpečnému fungovaniu nástrojov a ochranných systémov, ktoré sa tam budú používať.Smernica definuje a ako demonštrovať súlad článku s výhradami ATEX. Výrobky, ktoré spĺňajú tieto požiadavky, t. J. Harmonizované normy s informáciami, musia a musia spĺňať svoje dôležité požiadavky. Použitie dôvodov nie je nevyhnutnosťou a postup súladu je už taký. Ide o dodržiavanie pravidiel zo strany osoby, ktorá ovplyvňuje oznámenie Európskej komisie. Môžu sa vyskytnúť odchýlky, ale v prípade elektrických zariadení kategórie 3 a kategórie dva a tri neelektrické zariadenia.Ak sa uplatňujú tieto výnimky, výrobca tohto zariadenia by mal v tomto prípade informácie o zhode vydať bez účasti notifikovaného orgánu. Priania sa však tiež dodržiavajú, potom výrobca bude v takej situácii zodpovedný za uvedenie svojho produktu na trh.Ak sú splnené hlavné požiadavky, kľúčovým znakom je aj certifikácia elektrických a neelektrických zariadení, samocertifikácia, požiadavky na miesta vecí a povinná reakcia na námestí Európskej únie.