Kolateralu

Bezpečnosť hospodárskych zariadení je vážnym aspektom správnosti každého obchodu, v ktorom ľudia pôsobia, a špecifiká práce ukazujú značný stupeň narušenia bezpečnosti. Riziko explózie je rovnaké s najdlhšou pravdepodobnosťou, ale stojí za to chrániť sa proti tomuto bodu na prvom mieste.

Na boj proti výbušným hrozbám je najlepšie prijať tzv cylind hrd. Sú to nástroje vybavené systémom, ktorého prevádzkou je potlačenie výbuchu v jeho ranej fáze. Val valec pracuje proti vzniku vysokých tlakov, čím znižuje riziko poškodenia inštalácie.

Valce tohto modelu sú vybavené optickými senzormi, ktorých úlohou je detekovať iskry, plamene a prvé výbuchy výbuchu, a to aj v jednotkách, ktorých prevádzkou je zabrániť vzniku iskier.

Po predchádzajúcom meraní sa zistí výbuch pomocou snímačov tlaku. Vzor tlaku nad príslušnou úrovňou, detekcia plameňov alebo iskier detektormi vedie k zasielaniu informácií do riadiacej jednotky, ktorá mení proces otvárania ventilu, vďaka čomu sa rozptýli v dôsledku potlačenia výbuchu.

Val valec má vysokú spoľahlivosť, vďaka čomu slúži veľký zmysel pre bezpečnosť a to, čo je v ňom, každý zamestnanec zúčastňujúci sa na dielni. Vďaka silnej tvorbe a včasnému odhaleniu nežiaducich zmien vo fľaši, v ktorých sa nachádza horľavá látka alebo plyn, zabraňuje možnosti výbuchu a požiaru. Zariadenie tohto modelu je dôležitou formou zabezpečenia inštalácie.