Spalovanie aerobnych kalorii

Oplodnenie in vitro je spôsob, ako podporiť reprodukciu a symptomatické liečenie neplodnosti. ART (Assisted Reproductive Technologies, t. J. Podpora reprodukcie, zahŕňa niekoľko ďalších metód, ktoré sa vyskytujú v bunkovom stave. Dostávajú sa načas, pretože iné metódy pomoci zlyhali.

Vedci určujú oplodnenie IVF (hnojenie in vitro. Existuje súčasné latinské obdobie. Výskum je rozdelený na dva typy. In vivo sú udalosti, ktoré sa odohrávajú v laboratórnych podmienkach v živom organizme. In vitro sú to testy mimo rezistentného organizmu („na skle“.Hnojenie in vitro spočíva v oplodnení vajíčka mimo ženského tela. V modernom zariadení sú hozené jej hormóny, ktoré kontrolujú ovulačný proces, potom berie vajíčka a pridáva ich spermiami (mužské zárodočné bunky. Celý proces sa uskutočňuje v laboratórnych podmienkach. V čase, keď sa oplodnená bunka zaväzuje deliť, je embryo transportované do ženského systému, aby sa mohlo zapojiť do jeho implementácie (implantácie do maternice. Ak uspeje - nastane tehotenstvo, ktoré teraz vedie k jednoduchému systému.V klasickej škole IVF-ET dochádza k oplodneniu spontánne na ďalšej panvici, do ktorej vstupujú vajíčka a spermie (50 - 100 tisíc. Komunikujú medzi sebou do 24 hodín a dávajú niekoľko embryí. V tomto objekte sa skladajú z podmienok podobných tým posledným, ktoré sú v ľudskom tele. Súčasná metóda existuje veľmi bohatá a invazívna.Aké sú indikácie pre oplodnenie in vitro? Táto metóda bola spočiatku venovaná dievčatám s poškodenými vajcovodmi. Tieto požiadavky už existujú a obsahujú aj mužský faktor. Hnojenie in vitro obvykle zahŕňa štyri štádiá. V súčasnosti existuje hormonálna stimulácia vaječníkov (v pláne na produkciu väčšieho množstva vajíčok, zber silných a samičích zárodočných buniek, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantácia začiatku do tela matky.