Zubny mikroskop

Zariadenia, ktoré umožňujú kontrolovať nízke prvky, pozrite sa na jemné detaily, často neviditeľné voľným okom, sa nazývajú mikroskopy. Prvé optické mikroskopy poskytli relatívne nízke, iba desaťnásobné zväčšenie. A preto nezískali väčšie uznanie ako výskumný nástroj.

Moderná veda, technológia urobila obrovský nárast v oblasti mikroskopie a urobila to veľmi módne mať mikroskopické vlastnosti v mnohých oblastiach. Máme dielenské, polarizačné, optické, holografické, operačné, fluorescenčné, elektrónové mikroskopy, tiež výrazne nové. Špeciálny typ mikroskopu našiel uplatnenie v lekárskych a logických laboratóriách.Tam sú potom laboratórne mikroskopy, špeciálne navrhnuté pre low-field praxi so 100-násobným zväčšením objektívu. Ich hlava umožňuje pripojiť kameru alebo digitálny fotoaparát, vďaka ktorému môžete archivovať fotografie otázok.Našli uplatnenie v didaktike, laboratórnych knihách a vedomostiach. Všade, kde vzorky pozorujú pri zväčšení minimálne 40-krát.Sú príbuzní v medicíne, biológii a technológii. Vďaka použitiu laboratórnych mikroskopov dokážeme dosiahnuť presnú analýzu moču, ktorá vedie k detekcii krvných buniek, húb, kryštálov alebo baktérií, čo poukazuje na významné chorobné stavy. Odoberajú sa na histopatologické vyšetrenia v onkológii a hematológii. Veterinárna medicína je vďaka laboratórnym mikroskopom lepšia na pomoc zvieratám. Mikroskopy sa používajú na vyhľadávanie vody, v forenznej práci na vyhľadávanie mikrosfér a tiež na detekciu jedu, šperkov na odhaľovanie falošných výrobkov, určovanie ceny výrobkov, pamiatok reštaurácií, ochranu životného prostredia na posúdenie ekologického stavu riek a jazier, vo farmaceutickom, potravinárskom a textilnom priemysle , V elektronike pomáhajú mikroskopy pozorovať elektronické komponenty, lokalizovať skraty alebo trhliny.V skutočnosti neexistuje pole, ktoré by sa dalo urobiť bez laboratórneho mikroskopu.